ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ


Εδώ και τριάντα χρόνια, η Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών (ΕΠΠ) εφαρμόζει στοχευμένες δράσεις παρακολούθησης και διαχείρισης, για τη διατήρηση της άγριας ζωής στους υγρότοπους του ελληνικού τμήματος της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ