Εισαγωγή στην περιοχή των Πρεσπών

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η περιοχή των Πρεσπών μοιράζεται σε τρεις χώρες, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Όταν λέμε Πρέσπα αναφερόμαστε στην πραγματικότητα στις δύο λίμνες, τη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα, καθώς και στην ευρύτερη λεκάνη που τις περιβάλλει και  η οποία εκτείνεται έως τις κορυφές των γύρω βουνών. Οι δύο λίμνες βρίσκονται σε υψόμετρο 853 μ. περίπου,  και πολλές από τις γύρω κορυφές βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 2000 μ. πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα   ανήκει κυρίως στην Ελλάδα, εκτός από το νοτιότερο άκρο της που ανήκει στην Αλβανία. Η λίμνη Μεγάλη Πρέσπα  μοιράζεται στις τρεις χώρες, με τη μεγαλύτερη έκταση να ανήκει στη Βόρεια Μακεδονία.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Πρέσπα έχει ιδιαίτερη αξία·  αξιοσημείωτοι μεταξύ αυτών είναι το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και το υποβλητικό τοπίο, τα πουλιά, τα παραδοσιακά χωριά, και τα αξιοθαύμαστα Βυζαντινά μνημεία. Όμως, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της Πρέσπας είναι ότι συγκεντρώνονται τόσες πολλές μορφές ζωής σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή. Ορισμένα από τα σπάνια είδη της περιοχής είναι επίσης ενδημικά, δηλαδή εμφανίζονται μόνο στην Πρέσπα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Το  εύρος της ποικιλότητας  της περιοχής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά είδη πτηνών, αμφιβίων και θηλαστικών που βρίσκονται συνολικά στην Ελλάδα, συναντώνται εδώ στην Πρέσπα, και ότι 9 στα 11 αυτόχθονα είδη ψαριών που ζουν στις λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής είναι ενδημικά.

Πατήστε την εικόνα για να ανοίξει η παρουσίαση.

Enjoy an overview of the area in this video.

If you want to enjoy more views of Prespa, watch this promotional video:

ΒΗΜΑΤΑ