Προγραμματισμός Διαχείρισης Υγροτόπων στις Πρέσπες

Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης

Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Παρακάτω ακολουθεί μια σχηματική απεικόνιση  των κυριότερων βημάτων που ακολουθούνται στη διαχείριση των υγρότοπων.


 

ΒΗΜΑΤΑ