Βήμα 3: Σχεδιασμός διαχείρισης υγρότοπων

Σε αυτό το βήμα θα εξετάσουμε αρχικά ορισμένες βασικές γνώσεις για την οικολογία των υγροτόπων, τους βασικούς περιορισμούς στα φυτά και τις προσαρμογές τους, και πώς αυτή η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των υγροτόπων. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα ερωτήματα που θέτει η διαχείριση του καλαμιώνα στην Πρέσπα, καθώς και τα αποτελέσματα από τις μελέτες πεδίου και τα πειράματα.

ΒΗΜΑΤΑ